توسعه فضای سبز در قزوین با کاشت یک نهال از سوی هر شهروند

توسعه فضای سبز در قزوین با کاشت یک نهال از سوی هر شهروند
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۵:۳۹
صدیقی،رییس کمیسیون شورایاری های شورای شهر قزوین: توسعه فضای سبز در قزوین با کاشت یک نهال از سوی هر شهروند

رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین گفت:هر شهروند با کاشت و غرص حداقل یک نهال در منزل خود،کوچه و یا خیابان با همکاری شهرداری قزوین به توسعه وسعت فضای شهر کمک کند.

محمد رضا صدیقی رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین گفت:هر شهروند با کاشت و غرص حداقل یک نهال در منزل خود،کوچه و یا خیابان با همکاری شهرداری قزوین به توسعه وسعت فضای سبز در شهر کمک کند.

وی با بیان اینکه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری باید مکانیزم تحقق کاشت نهال را فراهم آورد ،تاکید کرد:توسعه فضای سبز و غرص نهال بدون مشارکت مردم بسیار سخت و نفسگیر است.

لینک خبر: mezan.ir/node/192