فرماندار آوج اتهامات واهی امام جمعه این شهر را تکذیب کرد

فرماندار آوج اتهامات واهی امام جمعه این شهر را تکذیب کرد
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۱۵:۲۵
فرماندار آوج اتهامات واهی امام جمعه این شهر را تکذیب کرد فرماندارشهرستان آوج اتهامات واهی امام جمعه شهر آوج را تکذیب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

انتشاراظهارات امام جمعه محترم آوج درخبرگزاری فارس درخصوص اعطای وام توسط فرمانداری آوج به دهیاران شهرستان درقبال خریدرأی آنها وتبلیغات به نفع کاندیدای خاص واکنش فرماندارشهرستان آوج را درپی داشت.
"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج دراین خصوص اظهارداشت:امام جمعه محترم شهرآوج درمصاحبه با خبرگزاری فارس مطالب کذب وخلاف واقع وبدوراز اخلاق اسلامی با این مضمون که فرمانداری آوج مبالغی را بعنوان وام بلاعوض دراختیاردهیاران قرارداده تا دهیاران درقبال آن نسبت به تبلیغات به نفع کاندیدایی اقدام نمایند را مطرح نموده ونظیرچنین مطالبی را درنمازجمعه مورخه۱۵/۰۲/۹۶نیزبازگونموده است.که بنده این خبرراتکذیب وبرای مسئولین وحتی خبرگزاری که باید هدایتگر مردم به سمت صداقت درگفتار ورعایت اخلاق باشند اظهارتأسف می نمایم. متأسفانه اظهارات بی اساس وغیرواقع دربرهه کنونی جز آب به آسیاب دشمن ریختن و تشویش اذهان عمومی وایجاد انشقاق دربین مردم ثمره ای برای احدالناسی نداشته ونخواهدداشت.
سلیمانی ادامه داد:متأسفانه امام جمعه محترم آوج در تمامی انتخاباتها علیرغم اینکه درجایگاه امامت جمعه بعنوان محور وحدت بین مردم، بیطرفی کامل را حتی شده به ظاهرباید رعایت نمایند ولی متاسفانه علنا"خود واطرافیانش را درجهت حمایت از کاندیداهای خاص بسیج می نمایند وستادنمازجمعه واطراف واکناف مصلی نمازجمعه را دراختیارکاندیداها قرارمی دهندودرسخنرانیها نیز ازطریق تریبون عمومی برخلاف موازین اسلامی ومقررات حاکم بر کشوردرجهت یأس وناامیدی مردم سخن می گویند.
ایشان اظهارداشت: دهیاران خدوم وپرتلاش شهرستان بدون هیچ چشمداشتی وفارغ ازهرسلیقه وگرایشی درجهت آبادانی روستاها وبرای رضایت مردم قدم برداشته اندواگربنده می توانستم زحمات وخدمات این قشرخدوم وبی ادعا را جبران نمایم جای دوری هم نمی رفت ،اکنون که از طرف امام جمعه محترم آوج مورد اتهام واهی قرارگرفته اندخود را درقبال پیگیری موضوع ازطریق مراجع دیصلاح وبرخورد با منتشرکنندگان این اظهارات صاحب حق می دانند.
  سلیمانی  بیان داشت: برای خبرگزاری فارس متاسفم که اخبار بی پایه واساسی را که مطابق سلیقه سیاسی این خبر گزاری می باشد به سرعت منتشرمیکند ولی ازانتشارگزارش واخبارخدمات و تلاشهای صادقانه و خالصانه دولتمردان درگوشه و کنارکشورعزیزمان به سادگی عبورمیکند، خدماتی همانند گازرسانی به شهرستان محرومی چون آوج ، ایجادامنیت ،راهسازی، تامین آب آشامیدنی و شرب،بهسازی روستاها و.... دراین دولت به سرانجام رسید که اگر اخلاق رسانه ای وانصاف رعایت می شد الان شاهد انتشاراخبارروحیه بخش وامیدوارکننده بودیم.
فرماندارآوج تصریح کرد: بنده بارها به امام جمعه محترم آوج وهمه مسولان توصیه برادرانه داشته ام که درانتخاباتها بیطرفی کامل خود را حفظ و خود را قیم مردم ندانند زیرا مردم شهرستان آوج پایبندی ووفاداری خود را به نظام وانقلاب بارها با حضوربه موقع در صحنه های حساس کشورهمچون انتخاباتها وراهپیمایی ها به منصه ظهوررسانده واثبات کرده اند، لذا تشویش اذهان عمومی وبیان مطالب کذب از این دست تاثیری در روحیه آنها نداشته وبه لطف خداوند متعال با حضورگسترده مردم،شاهد انتخاباتی قانونمند، پرشورو نشاط خواهیم بود که باعث عصبانیت دشمنان نظام جمهوری اسلامی وخشنودی دل دوستان نظام ورهبرمعظم انقلاب خواهدگردید.
سلیمانی خاطرنشان کرد: اگراعطای وام بلاعوض به  دهیاران درخصوص فرمانداریهای که از نظرمالی متمکن هستند گفته میشد شایدقابل پدیرش می بود ولی درشهرستانی که از نظرامکانات مالی در تنگنا بسرمی برد این موضوع  کاملا"مضحک وبدور از واقعیت است.
سلیمانی اظهارداشت :درمراسم بزرگداشت مقام معلم درحضورفرهنگیان عزیزشهرستان گوشه ای از اقدامات شایسته نظام را درراستای بیان حقایق وایجاد نشاط اجتماعی بیان نمودم وافراد مغرض آن را می توانند بعنوان متینگ انتخاباتی تعبیرکنند
 دراخراینکه پیگیری اتهامات وارده را ازطریق مراجع قانونی درجهت روشن شدن اذهان عمومی واحقاق حق دهیاران شهرستان وظیفه وحق قانونی خودمیدانم وبدین وسیله از مردم ولایتمداروانقلابی شهرستان آوج دعوت می نمایم تا با حضورحداکثری وپرشوردرانتخابات ۲۹ اسفندماه ، باردیگر عزت واقتدار برای میهن ویأس ونامیدی وخواری را برای دشمنان انقلاب ونظام به ارمغان بیاورند.

لینک خبر: mezan.ir/node/372