فعالیت ها و برنامه های انجام شده ،محمد رضا صدیقی رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین طی مدت اخیر در بخشهای عمرانی و فرهنگی به این شرح است:

فعالیت ها و برنامه های انجام شده ،محمد رضا صدیقی رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین طی مدت اخیر در بخشهای عمرانی و فرهنگی به این شرح است:
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۱۷:۴۷
در بخش "عمرانی"می توان به موارد زیر اشاره نمود.

۱-استارت احداث تقاطع غیر هم سطح جاده بویین زهرا به داخل شهر قزوین

۲-استارت احداث تقاطع غیر هم سطح قدس

۳-پیگیری ورودی شهر در تقاطع نخبگان و احداث آن

۴-ارایه طرح تقاطع غیر هم سطح شمال به جنوب

۵-استارت طراحی ورودی آیت ا.   خامنه ای و بلوار ابوترابی با پیشرفت ۱۰۰درصدی که با دخالت شورای عالی معماری و شهرسازی و میراث فرهنگی بطور کامل مسکوت ماند که طراحی آن موجود است.

۶-توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و فراموش شده ی شهر قزوین مثل مناطق منفصل از قبیل:
-احداث ایستگاه آتش نشانی در چوبیندر
-احداث پارکها و فضای سبز در چوبیندر
-احداث زمین،چمن ورزشی در چوبیندر

*یکی از جدی ترین مشکلات مردم چوبیندر احداث جاده اختصاصی زندان چوبیندر است و انتقال آن به خارج از منطقه مسکونی است،این ناهنجاری فرهنگی-اجتماعی و امنیتی چه باید کرد؟

که طی صدها نامه موضوع بها مراجع ذیر بط انعکاس یافت ولیکن تا امروز نتیجه بخش نبوده است.
-احداث پارک،جاده،پاسگاه انتظامی،فرهنگسرا در شهرک دانش و ناصر آباد

۷-احداث بیش از ۱۵پارک در شهر قزوین و مناطق منفصل

۸-احداث پارک بانوان در شهرک مینودر

و در آخر تهیه طرح جامع ترافیک شهر قزوین که به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی کشور رسیده است.

لینک خبر: mezan.ir/node/505