فعالیت ها و برنامه های انجام شده ،محمد رضا صدیقی رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین طی مدت اخیر در بخشهای عمرانی و فرهنگی به این شرح است که بطور خلاصه در حوزه" فرهنگی"می توان به موارد زیر اشاره نمود.

محمدرضا صدیقی
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۱۷:۵۶
فعالیت ها و برنامه های انجام شده ،محمد رضا صدیقی رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین طی مدت اخیر در بخشهای عمرانی و فرهنگی به این شرح است

۱-مقابله با مفاسد فرهنگی:

پرداخت بیش از ۵۲۰۰۰دلار برای کنفراس بین المللی زنان دلار برای کنفراس بین المللی زنان شاخص توسط تلفیقی از اصولگرایان و اصلاح طلبان و....علیرغم مخالفت های شدید،متاسفانه به تصویب رسید و مخالفان بیش از ۶ماه گذشته به بحث سند ۲۰۳۰توجه داشته و به همین دلیل بر آن مخالفت داشتند.

۲-مخالفت شدید با واگذاری ۵۱میلیارد ریال بابت فروش زمین خیابان شهید بهشتی و پارک شهید بهشتی که با تصویب برخی دوستان شما از کیسه مردم به یکی از نهادهای قزوین پرداخت گردید.

*فراموش نکنیم متولی امور فرهنگی در شهر صرفا شهرداری و شورا نیست بلکه بیش از ۱۶نهاد در استان متولی امور فرهنگی است.*

لینک خبر: mezan.ir/node/507