خانم زرآبادی-نماینده مردم قزوین-آبیک والبرز

سیده حمیده زرآبادی در تیرماه ۱۳۵۹ در یک خانواده فرهيخته و با اصالت قزويني دیده به جهان گشود.