آیین نامه شوراها

صدیقی،رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین
احداث رصد خانه های جامع شهری و نجوم از ضرورتهای شهر قزوین
۰۲/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲
نظارت 60 هزار بازرس بر روند برگزاری انتخابات
ایرنا/ رئیس هیات بازرسی انتخابات وزارت کشور گفت: ۶۰ هزار بازرس بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در ۲۹ اردیبهشت ماه امسال نظارت می کنند.
۰۲/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱