آیین نامه های شورای شهر روستا قزوین

شفافیت تبلیغاتی؛ گفتمان پیروز در انتخابات
تهران- ایرنا- گفتمان سازی در تبلیغات انتخاباتی، باید مبتنی برعقلانیت و برآیندی از واقعیات جامعه باشد، این امر بیش از هر چیز در سایه صداقت و شفافیت سیاسی نامزدها نمود می یابد.
۰۲/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶