شورای شهر

صدیقی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین؛ مقاومت وقتی با تقدس همراه شد، غیرممکنی وجود ندارد
صدیقی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: اگر مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان همراه با تقدس باشد، دیگر غیرممکنی وجود ندارد.
۰۲/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲
تفکیک زباله از مبدأ به صورت جدی در قزوین اجرایی شود
عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر اینکه موضوع تفکیک زباله از مبدأ در قزوین باید به شکل جدی دنبال شود، افزود: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه خدمات شهری اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ بوده است.
۰۲/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳
موتور سواران کراس قزوین ازبهترین موتور سواران کشور هستند
موتور سواران کراس قزوین
۰۲/۰۹/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۶
به مناسبت گراميداشت هفته شوراها
باهدف توزیع عادلانه امکانات شهری، پنج پروژه در قزوین و ناحیه چوبیندر کلنگ زنی و افتتاح شد
۰۲/۰۷/۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵
4 درصد داوطلبان شورای شهر قزوین رد صلاحیت شدند
معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین گفت: در مجمع هیئت نظارت، ۴ درصد داوطلبان شورای شهر قزوین رد صلاحیت شدند.
۰۲/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۱۰