مصوبات شورای شهر قزوین

  تخریب سد نهب قزوین صحت ندارد
روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای قزوین اعلام کرد: تخریب سد نهب صحت ندارد.
۰۲/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸