ناگفته هایی خواندنی از خانواده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

جوانان در ایام منتهی به انتخابات حضور پرشوری داشته باشند
رئیس ستاد انتخابات استان قزوین خواستار حضور پرشور جوانان در فضا و ایام منتهی به انتخابات شد.
۰۲/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۰:۵۹
ناگفته هایی خواندنی از خانواده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
تا انتخابات ریاست جمهوری زمان کمی باقی مانده است در کنار آشنایی با برنامه های نامزدها، دانستن اطلاعات حداقلی در مورد خانواده های آنان خالی از لطف نیست.
۰۲/۱۱/۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱