پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

ستاد امام راحل 5میلیارد تومان را در پروژه های قزوین هرینه کند
رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین گفت:
۰۲/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۹
محمدرضا صدیقی
فعالیت ها و برنامه های انجام شده ،محمد رضا صدیقی رییس کمیسیون شورایاری شورای شهر قزوین طی مدت اخیر در بخشهای عمرانی و فرهنگی به این شرح است
۰۲/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۶
جهت گیری ائمه جمعه له یا علیه نامزدهای انتخابات برخلاف قانون است
رئیس ستاد انتخابات استان قزوین گفت: جهت گیری ائمه جمعه له یا علیه نامزدهای انتخابات برخلاف نص صریح ماده ۶۸ قانون انتخابات است و انتظار می رود ائمه جمعه که منادیان وحدت در جامعه هستند نسبت به رعایت این مساله توجه داشته باشند.
۰۲/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۵:۲۳