کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور

هیچ شرطی برای استفاده برابر نامزدهای ریاست جمهوری از محیط‌های عمومی وجود ندارد
کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در یادداشت رسانه ای خود، تأکید کرد: هیچ شرطی برای استفادهِ برابرِ نامزدهاي رياست جمهوری از محیط های عمومی از جمله سالن های دانشگاه‌ ها وجود ندارد .
۰۲/۲۳/۱۳۹۶ - ۱۱:۲۲